TOTUS TUUS - MARYJNY PAPIEŻ 

JAN PAWEŁ II

e-mail: olimpiadamysli2016@wp.pl 

 

 Koordynatorzy:

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce
ul. Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka
tel./fax 85 711 35 79
www.gimnet.cba.pl 
Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka
tel.:85  711 25 29
fax: 85 711 25 74
www.liceumsokolka.pl