Organizatorzy

Organizatorem Olimpiady są: 
  • Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
  • Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej, 
  • WydziałNauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, 
  • Wydział Nauczania KuriiDiecezjalnej w Ełku, 
  • Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie 
  • Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.