Aktualności
Finał i wyniki IX Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

 12 czerwca 2017r. w Zespole Szkół w Sokółce odbył się etap ogólnopolski IX Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jego Eminencja Arcybiskup Edward Ozorowski, Wojewoda Podlaski – Bohdan Józef Paszkowski, Podlaski Kurator Oświaty – Jadwiga Mariola Szczypiń, Starosta Sokólski – Piotr Rećko, z-ca Burmistrza Sokółki – Adam Marian Kowalczuk oraz księża i siostry zakonne pracujące w sokólskich parafiach.

Olimpiadę rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele pw. Św. Antoniego – Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. Homilię wygłosił ks. dr Bogdan Skłodowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Białymstoku. Następnie zaproszeni goście, uczestnicy i opiekunowie udali się do hali Zespołu Szkół w Sokółce, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie olimpiady. Następnie uczestnicy olimpiady – 58 uczniów z całej Polski, pisali test sprawdzający wiedzę z wybranych tekstów św. Jana Pawła II. Opiekunowie udali się do Kościoła i Sali Pielgrzyma, aby wysłuchać informacji o Cudzie Eucharystycznym i poznać świadectwa osób, które doznały łask modląc się do Jezusa Eucharystycznego. Do etapu ustnego olimpiady przystąpili 3 najlepsi uczestnicy po teście pisemnym z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Seria trudnych pytań wyłoniła najlepszych – laureatów IX Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II.

Laureaci w kategorii gimnazjum:

I miejsce - Maślanka Julia (Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym)
II miejsce - Kocot Dominika ( Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym)
III miejsce - Cyboroń Agnieszka Wiktoria (Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach)

Wyróżnienia w kategorii gimnazjum:

1. Niewrzał Patrycja - Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach
2. Marusiak Katarzyna Ewa - I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu
3. Pyteraf Małgorzata - Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie
4. Tyszka Karolina - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie
5. Wróbel Julia - Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Roczynach

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce - Leśniak Piotr Jan (I LO im. T Kościuszki w Myślenicach)
II miejsce - Niemczyk Karolina (Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie)
III miejsce - Mucha Alicja (LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie)

Wyróżnienia w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

1. Kochanek Katarzyna Diana - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie
2. Borzęcka Marlena - LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie
3. Ławrynowicz Justyna - Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej
4. Miszkurka Katarzyna - LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie
5. Majewska Anna - I LO im. T Kościuszki w Myślenicach

Laureaci i wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Sokólskiego i publikacje katolickie ufundowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Kurię Metropolitarną w Białymstoku. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Starostę Sokólskiego.

Na zakończenie olimpiady goście, uczestnicy i opiekunowie zaproszeni zostali na agapę – posiłek, który został przygotowany dzięki sponsorom – Starosta Sokólski, Bank Spółdzielczy w Sokółce, państwo Bożena i Zbigniew Jaroś, Biuro Serwis Marcin Dylewski, którym serdecznie dziękujemy.

Uczestnikom gratulujemy wiedzy i życzymy, aby wcielali w życie nauczanie Jana Pawła II.

Do zobaczenia na X Olimpiadzie Myśli Jana Pawła II – za rok.

Dyrektor
Iwona Grzybowska
⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫   
30.05.2017r.


Program przebiegu Finału IX Ogólnopolskiej Olimpiady

„Myśli Jana Pawła II”
9.00   Msza Święta w Kościele pw. Św. Antoniego w Sokółce pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego
10.15 Uroczyste rozpoczęcie Olimpiady
10.30 Test pisemny. Spotkanie gości, opiekunów, rodziców i nauczycieli w Sali Pielgrzyma przy kościele św. Antoniego w Sokółce – słowo ks. Proboszcza oraz film
o Eucharystycznym Wydarzeniu w Sokólskiej Kolegiacie wraz ze świadectwami
11.15 Obiad
12.15 Część ustna finału Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

13.00 Część artystyczna. Podsumowanie olimpiady, wręczenie dyplomów, zaświadczeń, nagród.

  ⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫   

17.05.2017r.


Etap ogólnopolski Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” odbędzie się 12 czerwca 2017r. w Zespole Szkół w Sokółce, ul. Mickiewicza 11. Organizatorzy zapewniają nocleg w Sokółce dla uczestników i  opiekunów. Zgłoszenia i informacje na temat noclegu: Iwona Grzybowska 536 395 050.


⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫   

17.05.2017r.

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego


Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” w kategorii gimnazjów
Lp.
Województwo
Nazwisko i imię uczestnika
Nazwa szkoły
Nazwisko i imię opiekuna
1.
Dolnośląskie
Marusiak Katarzyna EWa
I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu 
Chrobot Ewa
2.

Osip Jakub
Gimnazjum Samorządowe  nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
Chrobot Ewa
3.

Jopek Alicja
Gimnazjum Samorządowe  nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
Chrobot Ewa
4.
Lubelskie
Muzyczuk Kinga
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach

Tatarczak Irena
5.

Demucha Maciej
Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju

Polańska Małgorzata
6.

Adamowicz Dominika
Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju

Polańska Małgorzata
7.
Łódzkie
Niewrzał Patrycja
Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach

Kozłowska Małgorzata
8.

Supeł Aleksandra
Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach

Kozłowska Małgorzata
9.

Seroczyński Ernest
Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach

Kozłowska Małgorzata
10.
Małopolskie
Maślanka Julia
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym
Pelczar Dorota
11.

Wróbel Julia
Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum w Roczynach 

Sadlik Dorota
12.

Kocot Dominika
Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym
Pelczar Dorota
13.
Mazowieckie
Szczeblewski Patryk
Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Żelechowie

s. Yadviga Verbitska
14.

Pawlak Adrianna
Gimnazjum nr 54 im. Adama Kazimierza księcia Czartoryskiego w Warszawie
Bajer Łukasz
15.

Siwek Angelika Elżbieta
Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Żelechowie

s. Yadviga Verbitska
16.
Opolskie
Michalak Aleksandra
Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Kościerzycach

Chamot Lech
17.

Fedorowicz Michał
Publiczne gimnazjum Nr 4 im. J. Kochanowskiego w Opolu


18.

Nowak Martyna
Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Kościerzycach

Chamot Lech
19.
Podkarpackie
Cyboroń Agnieszka Wiktoria
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach
Ks. Adam Samborski
20.

Pyteraf Małgorzata
Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krośnie
Gurgacz Elżbieta
21.

Fujawa Anita Elżbieta
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach
Ks. Adam Samborski
22.
Podlaskie
Jańczak Jakub
Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

Iwona Januszewska
23.

Oleksiuk Aleksandra
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach

Oleksiuk Barbara
24.

Tyszka Karolina
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie

Słapińska Agata
25.
Śląskie
Pędraś Kacper
Gimnazjum Nr 12 im. J. Matejki  w Częstochowie


26.

Rorat Wiktor Piotr
Gimnazjum Nr 12 im. J. Matejki  w Częstochowie


27.

Kociszewska Zuzanna
Gimnazjum Nr 12 im. J. Matejki  w Częstochowie


28.
Świętokrzyskie
Boryńska Agata Paulina
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Mniowie

Małgorzata Chyb
29.

Bator Kinga
Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej
Ks. Sylwester Piwowar
30.
Warmińsko-mazurskie
Bernatowicz Michał
Zespół Szkół w Grabowie
Regina Semborska
31.

Maciesza Michał
Katolickie Gimnazjum Społeczne w Biskupcu

Ks. Andrzej Turczyn
32.

Kokocha Szymon
Gimnazjum im. J. A. Helwinga w Węgorzewie

Ks. Rafał Chwałkowski
33.
Wielkopolskie
Wojciechowska Amelia
Gimnazjum nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie

Danuta Bartosik
34.

Jankowski Wiktor
Gimnazjum nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie

Danuta Bartosik
35.

Przesławski Jakub
Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w Morakowie

Brząkała MagdalenaLista uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego

Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
Lp.
Województwo
Nazwisko i imię uczestnika
Nazwa szkoły
Nazwisko i imię opiekuna
1.
Dolnośląskie
Rompała Agata
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w  Bolesławcu 
Pankiewicz Marta
2.

Kowalik Klaudia
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w  Bolesławcu 
Pankiewicz Marta
3.

Kania Emilia
Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
Kacała Agnieszka
4.
Lubelskie
Pacyk Alicja
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Polańska Małgorzata
5.

Skiba Adriana
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Polańska Małgorzata
6.

Wachowicz Maria
I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Ks. Paweł Hodorek
7.
Małopolskie
Leśniak Piotr Jan
I LO im. T Kościuszki w Myślenicach

s. Lucyna Semik
8.

Majewska Anna
I LO im. T Kościuszki w Myślenicach

Ks. Krzysztof Rusnak
9.
Mazowieckie
Miszkurka Katarzyna
LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie

s. Yadviga Verbitska
10.

Borzęcka Marlena
LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie

s. Yadviga Verbitska
11.

Mucha Alicja
LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie

s. Yadviga Verbitska
12.
Opolskie
Kałuża Sandra
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Edyta Bem
13.

Szotka Andrea
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Edyta Bem
14.

Lipok Dominika
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
Edyta Bem
15.
Podkarpackie
Niemczyk Karolina
Liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół publicznych w Rymanowie
Ks. Tomasz Węgrzyński
16.

Jasłowska Magdalena Elżbieta
II LO im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie
Ks. Piotr Pernal
17.

Kochanek Katarzyna Diana
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie

18.
Podlaskie
Truszkowska Izabela Maria
Zespół Szkół w Drohiczynie – Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego
Ks. Krzysztof Rzepczyński
19.

Grodzka Aleksandra
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokim Mazowieckim 
Gierałtowski Jacek
20.

Ławrynowicz Justyna
Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

Ks. Jakub Budkiewicz
21.
Śląskie
Koch Przemysław Konrad
IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie
Ks. Wojciech Radoliński
22.
Wielkopolskie
Wolna Weronika
Zespół Szkół Rolniczych im. Gen Józefa Wybickiego w Grabonogu

Ks. Paweł Ogrodnik
23.

Matuszewska Sara
Zespół Szkół Rolniczych im. Gen Józefa Wybickiego w Grabonogu

Ks. Paweł Ogrodnik
24.
Kujawsko-pomorskie
Stec Milena
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie

25.

Kwiatkowska Magdalena
Zespół Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie

26.

Staniszewska Dominika
Zespół Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie 
⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫ 

Na Podlasiu finalistami etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”   
 w kategorii gimnazjum zostali:
·         Jakub Jańczak - Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku
·         Aleksandra Oleksiuk - Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
·         Karolina Tyszka - Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Kolnie.
Finalistami w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali:
·         Izabela Maria Truszkowska - Zespół Szkół w Drohiczynie – Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego
·         Aleksandra Grodzka - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
·         Justyna Ławrynowicz - Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.
Zwycięzcy etapu wojewódzkiego będą reprezentowali województwo podlaskie na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 12 czerwca 2017r. w Zespole Szkół w Sokółce.  
 

Fotorelacja z etapu wojewódzkiego IX Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II" który odbył się 27.04.2017r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce
19.04.2017 r. 

Przebieg etapu wojewódzkiego w woj. Podlaskim
Gimnazjum nr 1 m. Jana Pawła II

10.00 - Msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Antoniego w Sokółce pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego
11.15  - Uroczyste rozpoczęcie Olimpiady
11.30 - Test pisemny.
 - Spotkanie gości, opiekunów, rodziców, nauczycieli w Sali Pielgrzyma przy kościele św. Antoniego w Sokółce
“ - słowo ks. Proboszcza oraz film o Eucharystycznym Wydarzeniu w Sokólskiej Kolegiacie wraz ze świadectwami.
12.30 - Obiad
13.30 - Podsumowanie etapu wojewódzkiego Olimpiady, wręczenie nagród i dyplomów, część artystyczna

⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫ 
19.04.2017 r.

Dzisiaj wysłaliśmy do koordynatorów wojewódzkich linki z dostępem do pytań na etap wojewódzki IX Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Jeśli do kogoś ta poczta nie dotarła prosimy o kontakt w celu szybkiego dosłania brakujących informacji (plików).

Pozdrawiamy :)

⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫ 
04.04.2017 r.
UWAGA! zmiana szkoły koordynującej w woj. kujawsko-pomorskim na:
Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Stefana Banacha,
ul. Plac św. Katarzyny 9, 

87-100 Toruń
Ks. Łukasz Grzelak

adres e- mail: delegatura.ko.torun@gmail.com
 tel. 733550510

Ze względu na zdarzające się zmiany szkół koordynujących etap wojewódzki,  przesłanie Wojewódzkim Komitetom kodów dostępu umożliwiających pobranie materiałów na etap wojewódzki nastąpi wraz z przekazaniem testów.
⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫ 
17.03.2017r.

II STOPIEŃ –WOJEWÓDZKI OLIMPIADY

Odbędzie się 27 kwietnia 2017r. o godz. 11.00. Czas pracy z testem zawierającym pytania zamknięte i otwarte wynosi 60 minut.


W poszczególnych województwach Olimpiadę przeprowadzą Wojewódzkie Komitety Olimpiady.  W dn. 18.04.2017r. Wojewódzkie Komitety Olimpiady otrzymają kody dostępu do testu olimpiady i zapewnią wydrukowanie tych testów dla każdego uczestnika.
Każdy Wojewódzki Komitet wyłoni z etapu wojewódzkiego po trzech finalistów w kategoriach gimnazja i szkoły gimnazjalne z najwyższą ilością punktów. W przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, komisja konkursowa we własnym zakresie organizuje dogrywkę. Prace pisemne oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania ustalonej przez organizatora. Wojewódzki Komitet Olimpiady w ciągu 7 dni po przeprowadzeniu II stopnia (wojewódzkiego)  olimpiady przesyła do Organizatora Olimpiady – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokółce: protokół zawierający dane finalistów    z uzyskaną liczbą punktów wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych uczestników Olimpiady.


Etap  Wojewódzki
IX Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II
dla szkół województwa podlaskiego
odbędzie się 
w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a.

 

⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫
12.01.2017r.

Protokoły z etapu szkolnego oraz karty udziału ucznia w etapie wojewódzkim (do pobrania w zakładce pliki do pobrania) prosimy przesłać na adresy koordynatorów wojewódzkich w terminie 7 dni, tj. do dn. 19.01.2017r.


Lp.
Woj.
Liczba szkół
Siedziba
etapu wojewódzkiego Olimpiady
e-mail
koordynator
1.
Dolnośląskie
6
Gimnazjum Samorządowe Nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
ul. Bielska 5
59-700 Bolesławiec
gimnazjum2bc@o2.pl

Ewa Chrobot
2.
Kujawsko-pomorskie
2
Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Stefana Banacha,
ul. Plac św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń


delegatura.ko.torun@gmail.com
Ks. Łukasz Grzelak
3.
Lubelskie
6
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Trzeszczanach
Trzeszczany 1
22-554 Trzeszczany
gimnazjum@trzeszczany.edu.pl
dyr. Dorota Błaszczuk
4.
Łódzkie
3
Gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach
ul. Wyszyńskiego 12
96-100 Skierniewice
loklasyk@poczta.onet.pl

ks. Piotr Karpiński
5.
Małopolskie
8
Kuratorium Oświaty
w Krakowie
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
kurator@kuratorium.krakow.pl
Grażyna Samborek
6.
Mazowieckie
9
Gimnazjum nr 38
im. M. C. Skłodowskiej
w Warszawie
Świętokrzyska 18A
00-001 Warszawa
g38@edu.um.warszawa.pl

s. Elżbieta Kowalewska

7.
Opolskie
5
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Opolu
ul. 1 Maja 151
45-356  Opole
g4@g4.opole.pl
ks. Arnold Klita
8.
Podlaskie
50
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce
Adama Mickiewicza 2A
16-100 Sokółka
gimnet@poczta.onet.pl
Bożenna_Łazarewicz Andrzej Kułak
9.
Podkarpackie
19
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie
ul. Łukasiewicza 31
38-457 Zręcin
gimnazjumzrecin@poczta.onet.pl

Katarzyna Rucyk
10.
Warmińsko-mazurskie
4
Kuratorium Oświaty
w Olsztynie al. Piłsudskiego 7/9,
10-959 Olsztyn
 ko@ko.olsztyn.pl
Malgorzata Hochleitner
11.
Wielkopolskie
5
Gimnazjum nr.1 im. Świętego Jana Pawła II
w Kłodawie
ul. Kościelna 15
62-650 Kłodawa.
klodawa1@wp.pl

Danuta Bartosik
12.
śląskie
2
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie
ul. Jasnogórska 8
42-201 Częstochowa
norwid@ids.czest.pl
Bogdan Oset
13.
Świętokrzyskie
2
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16
im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach
ul. Barwinek 31
25-150 Kielce
zsonr16kielce@wp.pl
Anna Obara
Kuratorium Oświaty
w Kielcach


 

⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫
10.01.2017r.

Informacja dotycząca przebiegu etapu szkolnego Olimpiady.
Godzinę rozpoczęcia etapu szkolnego proszę dostosować do możliwości organizacyjnych szkoły. Na wykonanie zadań uczeń ma 60 minut, do których nie wlicza się czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne.

Dzisiaj (10 stycznia 2017r.) wysłaliśmy do szkół linki z dostępem do pytań na etap szkolny IX Olimpiady Myśli Jana Pawła II. Jeśli do kogoś ta poczta nie dotarła prosimy o kontakt w celu szybkiego dosłania brakujących informacji (plików).
Pozdrawiamy :)


⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫⏫

Gorąco zachęcamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Olimpiadzie „Myśli Jana Pawła II”. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady jest „Totus Tuus – Maryjny Papież Jan Paweł II”.
Prosimy o zgłaszanie szkół elektronicznie, poprzez przesłanie do dn. 22.XII.2016r. wypełnionego formularza na adres: olimpiadamysli2016@wp.pl
Zakres treści na poszczególne etapy oraz literatura dostępne są w zakładce pliki do pobrania.
Kody dostępu do testów na etap szkolny zostaną przekazane dyrektorom zgłoszonych szkół dn. 10.01.2017r. na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu szkoły.

- etap szkolny – 12 stycznia 2017r.
- etap wojewódzki – 27 kwietnia 2017r.
- etap ogólnopolski – 12 czerwca 2017r.